groovisions

TOMOKAZU MATSUYAMA

松山智一氏の作品集「TOMOKAZU MATSUYAMA IN AND OUT」のアートディレクションを担当しました。

book BIJUTSU SHUPPAN-SHA 2021

book BIJUTSU SHUPPAN-SHA 2021

book BIJUTSU SHUPPAN-SHA 2021